​​กรณีศึกษา

แคมเปญดิสเพลย์ที่เน้นการรับรู้ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ

ในปี 2019 KKBC ได้เริ่มทำงานกับบริษัทซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติแห่งหนึ่ง ที่มีประสบการณ์ในหมวดเทคโนโลยีโซลูชันโอเพ่นซอร์สสำหรับองค์กรมายาวนานถึง 25 ปี โดยแบรนด์ตัวแทนของเราดำเนินแคมเปญในหลายภูมิภาค เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะวิธีการแก้ปัญหาของลูกค้า ที่จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจด้านเทคโนโลยีขององค์กรได้ใช้ประโยชน์จากระบบโอเพ่น ไฮบริด คลาวด์ อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์เฉพาะ (landing page) เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกค้าของเราขอให้ KKBC ดำเนินการและจัดการแคมเปญการรับรู้ในญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาสองเดือน


วัตถุประสงค์

  • ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายภายใต้บัญชีที่ถูกกำหนดค่าเฉพาะทางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
  • สร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เดิมที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เคยโปรโมตไปแล้ว โดยทำการโปรโมตใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า
  • ตัวชี้วัดสื่อ/แคมเปญ ได้แก่ จำนวนการแสดงผล (Impressions), จำนวนคลิก, ค่า CTR, CPC และ CPM
  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ได้แก่ จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน ค่าใช้จ่ายต่อผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน อัตราส่วนของผู้เข้าชมที่ไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ และระยะเวลาที่ผู้เข้าชมอยู่ในเว็บไซต์

ความท้าทาย

  • ความท้าทายหลักของแคมเปญนี้คือการให้กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้รับข้อความของเราอย่างแน่นอน
  • ข้อความมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมาก ดังนั้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของแคมเปญ
  • ด้วยเหตุนี้เราจึงแนะนำการซื้อและขายโฆษณาออนไลน์ผ่านโปรแกรมการจัดการอัตโนมัติ ด้วยกลยุทธ์นี้ เราสามารถตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้สูง โดยใช้ข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลลูกค้าของเราเองโดยตรง และจากแหล่งข้อมูลภายนอก

สรุปผลการดำเนินงาน

  • จำนวนการแสดงผลของประกาศข่าวสารหรือโปรโมชั่นของ​​บริษัทไปถึงกลุ่มเป้าหมายประมาณ 10 ล้านครั้ง (impressions) และมีจำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์และโซลูชันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • การซื้อและขายโฆษณาออนไลน์ผ่านโปรแกรมการจัดการอัตโนมัติของ Display & Video 360 (DV360) ช่วยให้โฆษณาได้ตรงเป้าหมาย โดยแสดงผลต่อกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมผ่านค่า CTR ที่สูง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ ในหน้าที่มีข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันได้อย่างต่อเนื่อง
ภูมิภาค

ญี่ปุ่น

ระยะเวลา

2เดือน

งบประมาณ

$35130

$3.53
ค่า CPM บน DV360
เพื่อสร้างการรับรู้
Oval
$0.50
ค่า CPC ใน DV360
เพื่อสร้างการรับรู้
Oval
0.71%
ค่า CTR ใน DV360
เพื่อสร้างการรับรู้
Oval
4นาที
วินาที30
เวลาเฉลี่ยที่ผู้ชมใช้เวลาอยู่ในหน้า
Oval
70471
จำนวนคลิกทั้งหมด
คิดเป็น 1,625% ของจำนวนคลิกที่คาดการณ์ไว้
Oval
9964230 ครั้ง
จำนวนการแสดงผลจากแคมเปญใน DV360
คิดเป็น 179% ของจำนวนที่คาดการณ์ไว้
Oval
Oval
Oval
ติดต่อเรา

เปิดตัวแคมเปญของคุณในญี่ปุ่นและเอเชีย-แปซิฟิกได้แล้วตอนนี้

มาลองพูดคุยกัน