Case Study

Chiến Dịch Quảng Cáo Hiển Thị Lập Trình (Programmatic Display) Tập Trung Vào Độ Nhận Biết

Năm 2019, KKBC bắt đầu hợp tác với một công ty phần mềm đa quốc gia với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ giải pháp mã nguồn mở dành cho doanh nghiệp. Thương hiệu đại diện của chúng tôi tiến hành các chiến dịch trên nhiều khu vực khác nhau, nhằm mục đích thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng và nâng cao nhận thức về sản phẩm, đặc biệt là cách các giải pháp của khách hàng tận dụng mô hình đám mây lai mở (Open Hybrid Cloud) để hỗ trợ người ra quyết định về công nghệ thông tin như thế nào cũng như hướng lưu lượng truy cập chất lượng đến trang đích của chương trình.

Khách hàng của chúng tôi đã yêu cầu KKBC thực hiện và quản lý chiến dịch nâng cao độ nhận biết tại Nhật Bản trong hai tháng.


Mục tiêu

  • Giáo dục đối tượng mục tiêu trong các tài khoản định sẵn về danh mục giải pháp của khách hàng
  • Xây dựng tệp khách hàng đã tương tác với thương hiệu để thực hiện chiến dịch tiếp thị lại (re-marketing) nhẳm thu thập thông tin liên hệ.
  • Chỉ số đo lường hiệu quả chiến dịch: số lần hiển thị quảng cáo (Impressions), số lần nhấp chuột (Clicks), Tỉ lệ nhấp chuột (CTR), Chi phí trung bình/ lượt nhấp chuột (CPC), Chi phí trung bình cho mỗi 1000 impressions (CPM)
  • Chỉ số đo lường hiệu quả trang web: Lượt xem trang (Page views), Khách truy cập duy nhất (Uunique visitors), Chi phí trên mỗi khách truy cập duy nhất (Cost per Unique Visitor), Tỷ lệ thoát trang (Bounce Rate), Thời gian lưu trú trung bình (Dwell Time)

Thử thách

  • Thách thức chính của chiến dịch này là đảm bảo một nhóm đối tượng mục tiêu rất hẹp nhận được thông điệp cụ thể của chúng tôi.
  • Về bản chất, thông điệp rất cụ thể, vì vậy việc nhắm mục tiêu đúng đối tượng là rất quan trọng đối với sự thành công của chiến dịch.
  • Chúng tôi đề xuất quảng cáo có lập trình vì lý do này. Với chiến lược này, chúng tôi có thể đặt đối tượng được nhắm mục tiêu rất cụ thể dựa trên dữ liệu thu được thông qua cả nguồn dữ liệu của bên thứ nhất và bên thứ ba.

Tóm tắt thành tích

  • Thông báo đạt khoảng 10 triệu lần hiển thị cho đối tượng được nhắm mục tiêu và lưu lượng truy cập vào trang đích chứa thông tin về sản phẩm và giải pháp tăng đều đặn.
  • Quảng cáo có lập trình với Display & Video 360 (DV360) cho phép quảng cáo nhắm mục tiêu, liên tục hiển thị phạm vi tiếp cận đến đúng mục tiêu thông qua CTR cao và tăng lưu lượng truy cập đến các trang đích chuyên dụng.
Khu vực

Nhật Bản

Thời gian

2 Tháng

Ngân sách

$35130

$3.53
CPM, Trên DV360
Mục đích độ nhận biết
Oval
$0.50
CPC, Trên DV360
Mục đích độ nhận biết
Oval
0.71%
TLB, Trên DV360
Mục đích độ nhận biết
Oval
4phút
30giây
Thời gian dừng trung bình
Oval
70471
Tổng số Nhấp chuột
1.625% số lần nhấp theo kế hoạch
Oval
9964228
Tổng số lần hiển thị từ Chiến dịch DV360
179% số lần hiển thị theo kế hoạch
Oval
Oval
Oval
Liên hệ chúng tôi

Khởi động chiến dịch Nhật Bản & APAC của bạn ngay bây giờ

Hãy cùng trò chuyện