เกี่ยวกับเรา

โซลูชั่นเทคโนโลยีทางการตลาดแบบ B2B ที่เน้นผลลัพธ์ให้กับธุรกิจในญี่ปุ่น และเอเชียแปซิฟิก

เพิ่มศักยภาพของคุณให้อยู่ในจุดสูงสุดในตลาด B2B ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ด้วยกลยุทธ์เทคโนโลยีทางการตลาดแบบ B2B ของเราที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งเราจะมุ่งเน้นไปที่ญี่ปุ่นและขยายไปถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก เมื่อรวมเอานักยุทธศาสตร์และนักวางแผนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาไว้ด้วยกัน จึงมั่นใจได้ว่าเราจะให้โซลูชันที่สอดคล้องกับภูมิภาค และเน้นไปแนวทางที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมด้วยความเร็วของธุรกิจระดับโลก มาสัมผัสความแตกต่างกับโปรแกรมบูรณาการของเรา ที่จะช่วยทำให้คุณแยกตัวออกมาจากคู่แข่งได้อย่างโดดเด่น
Oval
Oval

ประวัติโดยย่อ

ภาพรวม

ปลดล็อกศักยภาพแบรนด์ของคุณในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปกับ KKBC ในฐานะบริษัทตัวแทนเทคโนโลยีทางการตลาดแบบ B2B เราควบคุมพลังของข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมมนุษย์ และนำเสนอกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด ทีมงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการวางแผนที่สามารถพูดได้สองภาษา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จะให้บริการสอดคล้องตามภูมิภาค ให้โซลูชันที่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณในตลาดญี่ปุ่นและขยายไปยังตลาดเอเชียแปซิฟิก เราจึงมุ่งมั่นเพื่อผลลัพธ์ที่มีความคุ้มค่าและตอบสนองต่อการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำงานอย่างรวดเร็วตามที่ธุรกิจระดับโลกต้องการ

ด้วยบริการด้านการจัดการการสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงสื่อ การตลาด การตลาดดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ การสร้างสรรค์ และการส่งเสริมการขาย เรานำเสนอแนวทางแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนให้กับคุณ ร่วมงานกับ KKBC เพื่อความสำเร็จจากการผสมสผานกันระหว่างข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ และการเข้าถึงทั่วทุกมุมโลก ที่จะช่วยทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งได้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

KKBC JAPAN CO., LTD.
KKBC (HK) LIMITED
KKBC SINGAPORE PTE. LTD.
KKBC CORPORATION (US)
PT BRAND COMMUNICATIONS INDONESIA
KKBC ADVERTISING (INDIA) PRIVATE LIMITED
KKBC (BEIJING) ADVERTISING LIMITED
KKBC KOREA CO., LTD.

Oval
สารจากกรรมการผู้จัดการ

พื้นที่หรือพฤติกรรมและวัฒนธรรมทางธุรกิจของญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่แบรนด์ระดับโลกจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อุตสาหกรรมการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ในประเทศญี่ปุ่นกำลังเติบโตขึ้น ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งส่งผลต่อกลยุทธ์ เป้าหมาย ข้อความการสื่อสาร กลยุทธ์ในการสร้างการรับรู้ และกระบวนการแสวงหาลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลักษระของการสื่อสารแบบ B2B ในญี่ปุ่นได้เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมในสถานที่จริง ได้เปลี่ยนมาเป็นสื่อออนไลน์ และเนื้อหาออนไลน์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ B2B จึงเปลี่ยนจากการส่งข้อความทั่วไปที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมายเฉพาะ ไปสู่เนื้อหาที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาถึงลักษณะทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับแบรนด์ระดับโลกได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้อย่างเต็มที่

ในขณะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่การดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่หลังการระบาดใหญ่ แบรนด์ระดับโลกพบว่าธุรกิจ B2B ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิตอลมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่บริษัทระดับโลกที่ทำธุรกิจในญี่ปุ่น ต้องใช้ประโยชน์อย่างเต็มเพื่อการเติบโตทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งอุตสาหกรรมนี้ เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับบริษัทระดับโลกในการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงเทคโนโลยี การขยายตลาด และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ แต่การก้าวไปสู่ดิจิทัลก็มีความท้าทายเฉพาะตัวเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรม ภาษา หรือกิจวัตรประจำของแต่ละพื้นที่ จะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญสำหรับแบรนด์ เคมเปญอีเมลที่แปลเป็นภาษาตามแต่ละพื้นที่ จะทำให้ผู้รับอีเมลสนใจ และดำเนินการตามเป้าหมายของแคมเปญได้อย่างสำเร็จ ในทางกลับกัน หากเคมเปญนั้นไม่ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมอาจส่งผลต่อชื่อเสียงหรือแย่กว่านั้น เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างมาก นี่จึงเป็นเหตุผลที่แบรนด์ระดับโลกที่มาทำธุรกิจในญี่ปุ่นต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการดำเนินการทางธุรกิจแบบ B2B

เราเชี่ยวชาญในการสนับสนุนธุรกิจ B2B ให้กับธุรกิจระดับโลกในการดำเนินงานในตลาดญี่ปุ่น ตอนที่ผมก่อตั้งบริษัทของเราในปี 2009 ตลาด B2B แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมาก ซึ่งเรายังคงปรับตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจใน KKBC คือความสามารถของเราในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด กรองเสียงรบกวน และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณภาพของสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ในขณะที่เรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจทั่วโลก

KKBC ยังเป็นผู้นำด้านการผลักดันเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานที่ดีกว่า และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม B2B ทีมงานของเราประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากหลายประเทศ ทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่อีกด้วย – ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความรู้ในพื้นที่กับมุมมองระดับโลก เราส่งเสริมให้สื่อพันธมิตรของเราให้บริการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอเพื่อแบรนด์ต่างๆของเรา ตัวอย่างเช่น เราสนับสนุนให้สื่อพันธมิตรนำเอาเทคโนโลยีของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ และให้บริการการแสดงโฆษณาออนไลน์ (third-party ad serving; 3PAS) เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการให้บริการสื่อโฆษณา เป็นต้น อีกทั้งแล้วเรายังเป็นผู้นำในการแนะนำให้สื่อพันธมิตรปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นแล้ว KKBC ยังคงขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อช่วยเหลือไม่เพียงแค่แบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยเหลือธุรกิจ B2B โดยรวมด้วย

เรายินดีให้บริการช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้ เนื่องจากโอกาสในการทำธุรกิจแบบ B2B ในประเทศญี่ปุ่นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทระดับโลกจึงต้องการความเชี่ยวชาญในพื้นที่ เพื่อใช้โอกาสเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด KKBC ร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกในญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของพวกเขาในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์อย่างมากในประเทศญี่ปุ่น และในการเตรียมความพร้อมเพื่อคลื่นลูกใหญ่นี้ แบรนด์ระดับโลกจำเป็นต้องมีการวางแผน ให้คำแนะนำที่เป็นความรู้ และมีการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ชัยชนะ นี่คือสิ่งที่เรามอบให้กับคุณ

ที่ KKBC เราจินตนาการถึงโลกแห่งแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจ

สก็อตต์ โอเว่น คูเบอร์สกี้

กรรมการผู้จัดการบริษัท KKBC

Oval
Oval
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์
KKBC ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 โดยสก็อตต์ โอเว่น คูเบอร์สกี้ และเป็นบริษัทโซลูชั่นเทคโนโลยีทางการตลาดแบบ B2B ที่เน้นผลลัพธ์ให้กับธุรกิจในญี่ปุ่น และเอเชียแปซิฟิก

KKBC มีวิสัยทัศน์ที่จะมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก และเพิ่มความเร็วในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในทศวรรษหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนานวัตกรรมใหม่แบบก้าวกระโดด ในอุตสาหกรรมบริการด้านเทคโนโลยีทางการตลาดแบบ B2B

Oval

พันธกิจ
KKBC ได้ขยายการเข้าถึงลูกค้าทั่วเอเชียเพื่อส่งมอบโซลูชั่นนวัตกรรมและผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีทางการตลาดแบบ B2B

KKBC กำลังเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการให้บริการเทคโนโลยีทางการตลาดแบบ B2B ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในปี 2023 KKBC ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการนวัตกรรมใหม่ในตลาดหลัก ซึ่งเป็นประเทศญี่ปุ่น และเริ่มขยายการให้บริการไปยังตลาดอื่นๆ อย่างเช่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย เป็นต้น

Oval

ค่านิยม

เทคโนโลยีทางการตลาดแบบ B2B

เน้นตลาดญี่ปุ่น + เอเชียแปซิฟิก

การปรับให้เข้ากับภูมิภาคโดยเน้นไปที่พฤติกรรมของคนในพื้นที่

นักยุทธศาสตร์และนักวางแผนที่หลากหลายวัฒนธรรม

ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและมีความคุ้มค่า

ส่งมอบผลงานหรือบริการให้ลูกค้าด้วยความเร็วของธุรกิจระดับโลก

โปรแกรมที่เป็นระบบเชิงบูรณาการ

ช่วยให้ลูกค้าแยกตัวออกมาจากคู่แข่งได้อย่างโดดเด่น

Oval
Oval
ข้อมูลตัวเลขของ KKBC

โซลูชั่นเทคโนโลยีทางการตลาดแบบ B2B ที่เน้นผลลัพธ์ให้กับธุรกิจในญี่ปุ่น และเอเชียแปซิฟิก

30+
ลูกค้าและบริษัทตัวแทนพันธมิตร

1000+
โครงการและแคมเปญที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

5M+
งบประมาณที่ใช้ในการจัดการ

Oval
สำนักงาน/หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

KKBC JAPAN CO., LTD.
Level 15, Cerulean Tower
26-1, Sakuragaoka-cho
Shibuya-ku, Tokyo 150-8512
JAPAN
KKBC (HK) LIMITED
Level 35 & 36, PCCW Tower
Taikoo Place, 979 King's Road
Island East
HONG KONG
KKBC SINGAPORE PTE. LTD.
Level 11, Marina Bay Financial Centre Tower 1,
8 Marina Boulevard, 018981
SINGAPORE
KKBC CORPORATION – NEW YORK
140 Broadway, 46th Floor
New York, NY 10005
UNITED STATES
KKBC CORPORATION – OREGON
10350 N Vancouver Way #5102
Portland, OR 97217
UNITED STATES
KKBC CORPORATION – WYOMING
1021 E Lincolnway, Unit #219
Cheyenne, WY 82001
UNITED STATES
PT BRAND COMMUNICATIONS INDONESIA
Level 11, One Pacific Place
SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
INDONESIA
KKBC ADVERTISING (INDIA) PRIVATE LIMITED
Level 3B, DLF Building
Sansad Marg, Connaught Place
New Delhi, Delhi 110001
INDIA
KKBC (BEIJING) ADVERTISING LIMITED
Level 31, Yintai Office Tower
2 Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District, Beijing 100022
CHINA
KKBC KOREA CO., LTD.
Level 41, Gangnam Finance Center
152 Teheran-ro
Gangnam-gu, Seoul 06236
SOUTH KOREA
Oval
ติดต่อเรา

เปิดตัวแคมเปญของคุณในญี่ปุ่นและเอเชีย-แปซิฟิกได้แล้วตอนนี้

มาลองพูดคุยกัน