Chính Sách Bảo Mật

Thông tin cá nhân & Chính sách

KKBC tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập trang web của chúng tôi và cam kết bảo vệ quyền riêng tư đó; chính sách này giải thích cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập vào và các nguồn thu thập dữ liệu khác.

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này khi bạn truy cập trang web của chúng tôi lần đầu tiên: www.kkbc.co. Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi và đồng ý với chính sách này, bạn chấp thuận cho chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này.

Thông tin chúng tôi thu thập để cung cấp dịch vụ cho bạn

a) KKBC có thể thu thập dữ liệu không nhận dạng cá nhân bạn như một cách để giám sát và cải thiện các dịch vụ cũng như hiệu suất của chúng tôi. Ví dụ: khi bạn truy cập một trang web, trình định vị tài nguyên thống nhất (URL) được yêu cầu sẽ tự động được ghi lại, cũng như ngày giờ và phần mềm trình duyệt đang được sử dụng.

b) thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích truy cập nội dung được kiểm soát của KKBC và yêu cầu thông báo email và/hoặc bản tin của chúng tôi (bao gồm tên, công ty, số điện thoại, địa chỉ email và các chi tiết liên hệ khác của bạn).

c) thông tin có trong hoặc liên quan đến bất kỳ sự liên lạc nào mà bạn gửi cho chúng tôi hoặc gửi qua trang web của chúng tôi (bao gồm, nội dung thông tin liên lạc và siêu dữ liệu (metadata) liên quan đến việc liên lạc).

d) bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn chọn gửi cho chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân gửi cho chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích

  • Gửi cho bạn thông báo dành riêng cho bạn qua email mà bạn đã yêu cầu
  • Gửi cho bạn bản tin email của chúng tôi, nếu bạn đã yêu cầu (bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn không còn yêu cầu bản tin nữa)
  • Gửi cho bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm, qua đường bưu điện hoặc, nếu bạn đã đồng ý cụ thể với điều này, qua email hoặc công nghệ tương tự (bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất kỳ lúc nào nếu bạn không còn yêu cầu thông tin tiếp thị nữa)
  • Giới thiệu thông tin liên hệ của bạn với một trong những đối tác đại lý của chúng tôi về các dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  • Giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của bạn hoặc về bạn có liên quan đến trang web của chúng tôi
  • Giữ an toàn cho trang web của chúng tôi và ngăn chặn lừa đảo
  • Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn tình nguyện cung cấp cho chúng tôi trong các cuộc khảo sát, cuộc thi và trên các trang đăng ký, đồng thời sử dụng thông tin thu thập được để cải thiện trải nghiệm trực tuyến www.kkbc.co của bạn.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ nhân viên, cán bộ, công ty bảo hiểm, cố vấn chuyên nghiệp, đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ nào của chúng tôi trong chừng mực cần thiết hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm các công ty của chúng tôi (điều này có nghĩa là các công ty con, công ty mẹ của chúng tôi và tất cả các công ty con của nó) trong chừng mực cần thiết hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi pháp luật yêu cầu. Trừ khi được cung cấp trong chính sách này, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.

Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng công nghệ cao để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ khỏi các truy cập trái phép và sử dụng không đúng cách. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì một môi trường không có sự can thiệp trái phép và một môi trường an toàn không bị thao túng hoặc trộm cắp. Các hệ thống này được cập nhật và thử nghiệm định kỳ để đảm bảo môi trường an toàn liên tục cho dữ liệu riêng tư của bạn.

Các trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi bao gồm các siêu liên kết đến và thông tin chi tiết về các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của bên thứ ba.

Thông Báo Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web này. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể gửi một thông báo đến địa chỉ email chính của bạn mà chúng tôi có.

 

Oval
Oval
Liên hệ chúng tôi

Khởi động chiến dịch Nhật Bản & APAC của bạn ngay bây giờ

Hãy cùng trò chuyện