Tin Tức & Insights

Chiến Lược Địa Phương Hoá B2B Của Nhật Bản: Địa Phương Hoá Cái Gì Trước? Và Tại Sao?

Địa Phương Hoá yếu kém thể hiện sự thiếu nghiêm túc trong việc thâm nhập thị trường Nhật Bản.

Tìm hiểu thêm vì sao địa phương hoá là nền tảng để thành công tại thị trường Nhật Bản và những điểm cần lưu ý khi địa phương hoá lần đầu tiên.

E-book này sẽ giúp bạn hiểu

  • Trải nghiệm người mua không tốt do địa phương hoá yếu kém sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực. Hiểu sự nguy hiểm của việc dịch và địa phương hoá tiếp thị tiếng Nhật kém, bản chất của địa phương hoá tiếng Nhật và lợi ích của việc địa phương hoá tiếng Nhật chất lượng cao.
  • Địa Phương Hoá Cái Gì Đầu Tiên tại Nhật Bản?
    Ý tưởng chính đằng sau địa phương hoá là hỗ trợ các hoạt động tiếp thị được phát triển và triển khai đồng thời. Câu hỏi tiếp theo là: Bạn nên địa phương hoá điều gì trong khi mở rộng kinh doanh tại Nhật Bản trước tiên?
  • Chiến Lược Địa Phương Hoá Nhật Bản
    Khi mở rộng kinh doanh tại Nhật Bản, điều cần thiết là phải biết cách truyền đạt thông điệp của bạn một cách hiệu quả để tạo ra ý định và hình thành sở thích của khách hàng mới. Khám phá cách cải thiện chiến lược địa phương hoá của bạn một cách hiệu quả.


Lưu ý: Sách trắng chỉ có sẵn bản tiếng Anh.

Oval
Oval
Liên hệ chúng tôi

Khởi động chiến dịch Nhật Bản & APAC của bạn ngay bây giờ

Hãy cùng trò chuyện