Tiếp thị kỹ thuật số

Tiếp Thị Truyền Thông Xã Hội

Mạng Xã Hội Nhật Bản nói chung khác với những gì chúng ta từng thấy ở các quốc gia khác nhau và các nơi khác trên thế giới. Có 93,8 triệu người dùng mạng xã hội ở Nhật Bản và vô số nền tảng để lựa chọn với các mục tiêu chiến dịch khác nhau để hỗ trợ các mục tiêu tiếp thị của công ty.

Điều quan trọng là tạo nội dung thích hợp cho nền tảng phù hợp, tùy thuộc vào sản phẩm, dịch vụ và đối tượng mục tiêu của bạn. Thuê các chuyên gia tiếp thị truyền thông xã hội cho thị trường Nhật Bản là một cách dễ dàng và hiệu quả để tiếp cận khách hàng ở Nhật Bản.

Oval
Oval
Phạm vi nền tảng
Facebook & Instagram

Twitter

LINE

LinkedIn

Eight

YouTube

Oval
Oval
Tại sao nên chọn KKBC?

KKBC dẫn đường các thương hiệu quốc tế tiếp cận bối cảnh tiếp thị kỹ thuật số của Nhật Bản. Chúng tôi tối đa hóa khoản đầu tư tiếp thị và quảng cáo của bạn bằng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi có kiến thức sâu rộng về thị trường Nhật Bản, hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm phù hợp với đối tượng Nhật Bản để triển khai các chiến dịch tại Nhật Bản của bạn.

Oval
Liên hệ chúng tôi

Khởi động chiến dịch Nhật Bản & APAC của bạn ngay bây giờ

Hãy cùng trò chuyện