Truyền thông

Quảng Cáo Ngoài Trời Nhật Bản

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn trong việc phát triển các chiến lược thị trường kết hợp các phương tiện được tích hợp vào cuộc sống của người tiêu dùng và kết nối với các điểm mua hàng – cả hai yếu tố của các chiến dịch OOH hiệu quả đều được đảm bảo chuyển đổi. Về vấn đề này, KKBC duy trì các tài khoản giao dịch quảng cáo với các công ty đường sắt lớn và nhà khai thác sân bay trên toàn quốc cũng như quan hệ chặt chẽ với các phương tiện Quảng Cáo và các mạng khác. Chúng tôi đã làm việc với các công ty truyền thông lớn của Nhật Bản và vẫn đang tiếp tục mở rộng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Oval
Oval
Phạm Vi Của Chúng Tôi
Truyền Thông Bán Lẻ

Bảng Hiệu Kỹ Thuật Số

Quảng Cáo Trên Phương Tiện Vận Chuyển

Oval
Oval
Tại sao nên chọn KKBC?

Chúng tôi coi trọng sự hiệu quả và thời gian hoàn thành nhanh chóng. Quy trình của chúng tôi là tinh gọn và đi vào trọng tâm.

Chúng tôi là một công ty địa phương đã làm việc với cả các công ty truyền thông lớn và chuyên ngành của Nhật Bản. Khả năng của chúng tôi bao gồm truyền thông, tiếp thị, tiếp thị kỹ thuật số, quan hệ công chúng & báo chí, sáng tạo và quảng cáo — cung cấp giải pháp tích hợp để quản lý truyền thông.

Oval
Liên hệ chúng tôi

Khởi động chiến dịch Nhật Bản & APAC của bạn ngay bây giờ

Hãy cùng trò chuyện