Chuyên Môn

Quan hệ công chúng

Để thực sự có một chiến dịch thành công tại Nhật Bản, các thương hiệu quốc tế cần biết cách tạo ra một thông điệp có sức truyền tải lớn tới khán giả Nhật Bản, kết nối để truyền bá thông điệp của bạn đến ai và ở đâu. Các phương pháp hay nhất của KKBC và kiến thức thực tế tại địa phương sẽ có lợi cho sự thành công của bạn.
Oval
Liên hệ chúng tôi

Khởi động chiến dịch Nhật Bản & APAC của bạn ngay bây giờ

Hãy cùng trò chuyện