Chuyên Môn

Quảng bá

KKBC giúp các thương hiệu quốc tế lựa chọn các kênh và chiến thuật quảng bá phù hợp với Nhật Bản. Chúng tôi biết rõ những điều cơ bản của nhiều phương tiện truyền thông, kênh và tài nguyên địa phương khác nhau sẽ có lợi cho kế hoạch quảng bá và xây dựng thương hiệu của bạn.
Oval
Liên hệ chúng tôi

Khởi động chiến dịch Nhật Bản & APAC của bạn ngay bây giờ

Hãy cùng trò chuyện