Chuyên Môn

Truyền thông

Các dịch vụ truyền thông Nhật Bản của KKBC bao gồm nhiều loại sản phẩm mà các thương hiệu quốc tế cần để chiến thắng tại thị trường Nhật Bản. Đội ngũ tại Nhật Bản của chúng tôi có các kênh và mạng lưới quảng cáo rộng khắp Nhật Bản, cho phép chúng tôi hoàn thành công việc với tốc độ kinh doanh toàn cầu để phục vụ các khách hàng quốc tế của mình.
Oval
Liên hệ chúng tôi

Khởi động chiến dịch Nhật Bản & APAC của bạn ngay bây giờ

Hãy cùng trò chuyện