Chuyên Môn

Tiếp thị kỹ thuật số

KKBC dẫn đường các thương hiệu quốc tế tiếp cận bối cảnh tiếp thị kỹ thuật số của Nhật Bản. Chúng tôi tối đa hóa khoản đầu tư tiếp thị và quảng cáo của bạn bằng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi có kiến thức sâu rộng về thị trường Nhật Bản, hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm phù hợp với đối tượng Nhật Bản để triển khai các chiến dịch tại Nhật Bản của bạn.
Oval
Liên hệ chúng tôi

Khởi động chiến dịch Nhật Bản & APAC của bạn ngay bây giờ

Hãy cùng trò chuyện