Chuyên Môn

Sáng tạo

Cảm nhận về sáng tạo của Nhật Bản rất khác biệt. Nội dung quảng cáo và nghệ thuật sáng tạo thị giác của Nhật Bản có những quy tắc cụ thể và thường thách thức cảm xúc toàn cầu. Trong một số trường hợp, việc cân nhắc tuân thủ quảng cáo cho thị trường Nhật Bản sẽ có tác động đáng kể đến chiến dịch Nhật Bản của bạn. KKBC hợp tác với bạn để lập kế hoạch và sản xuất quảng cáo Nhật Bản của bạn.
Oval
Liên hệ chúng tôi

Khởi động chiến dịch Nhật Bản & APAC của bạn ngay bây giờ

Hãy cùng trò chuyện