Case Study

Thu Hút Khách Hàng Tiềm Năng Với Chiến Dịch Phân Phối Nội Dung

Trong 20 năm, khách hàng của chúng tôi đã phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp và là nhà cung cấp hàng đầu phần mềm quản lý cơ sở hạ tầng CNTT mạnh mẽ và giá cả phải chăng. Thương hiệu đại diện của chúng tôi là một công ty toàn cầu được niêm yết trên sàn NYSE với các văn phòng bán hàng và phát triển sản phẩm tại một số địa điểm ở một số quốc gia khác trên thế giới.

Doanh nghiệp được xây dựng dựa trên việc trợ giúp các chuyên gia công nghệ—chuyên gia vận hành CNTT, chuyên gia DevOps và các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP)—giải quyết các thách thức CNTT ngày nay.

Họ xây dựng các sản phẩm được thiết kế để quản lý môi trường CNTT đơn giản nhất đến phức tạp nhất, bất kể quy mô của tổ chức.

Mục tiêu

Với sứ mệnh giành được những khách hàng tiềm năng chất lượng trong ngành CNTT Nhật Bản đồng thời quảng bá các sản phẩm và dịch vụ hàng đầu của họ, các khách hàng của chúng tôi đã yêu cầu KKBC đưa ra các chiến lược và thực thi nó.

Chiến lược

  • Chiến dịch toàn phễu
  • Tiếp cận đúng đối tượng cụ thể; cho chiến dịch kênh thấp hơn KKBC đã sử dụng Đồng bộ Nội dung
  • Sử dụng 3 tài sản whitepaper do khách hàng của chúng tôi cung cấp
  • Chiến dịch đồng bộ cùng lúc trong xuyên suốt 3 tháng

Truyền thông tập trung chính vào CNTT (hơn 600.000 thành viên trong Danh mục CNTT)

Truyền thông kỹ thuật số cho tất cả các kỹ sư và lãnh đạo doanh nghiệp tham gia vào CNTT (hơn 850.000 thành viên hoạt động)

Nền tảng tiếp thị qua điện thoại nhắm mục tiêu đến các công ty và các nhà lãnh đạo của công ty.

Khu vực

Nhật Bản

Thời gian

3 Tháng

Ngân sách

$30999

Chiến dịch tổng thể
Vượt chỉ tiêu dự kiến
Oval
210
Tổng số khách hàng tiềm năng
113% khách hàng tiềm năng theo kế hoạch
Oval
$147.61
CPL
Oval
749
Công ty đã tiếp cận
Oval
1044
Tổng số cuộc gọi đã thực hiện
Oval
$30999.15
Tổng ngân sách
Oval
Oval
Oval
Liên hệ chúng tôi

Khởi động chiến dịch Nhật Bản & APAC của bạn ngay bây giờ

Hãy cùng trò chuyện