ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก

กลยุทธ์การโฆษณาบนเครื่องมือค้นหา (Paid Search) ในตลาดญี่ปุ่น โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายด้วยคำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำ

การปรับแต่งโฆษณาบนเครื่องมือค้นหา (Paid Search)ในตลาดญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่มีกลยุทธ์ที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยกลยุทธ์หลักคือการเน้นไปที่คำค้นหาที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างตรงจุด นักการตลาดส่วนใหญ่มักใช้คำค้นหาที่มีปริมาณการค้นหาสูงเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชม แต่ควรใช้แนวคิดนี้ในการเลือกคำค้นหาอย่างระมัดระวังเพราะอาจนำไปสู่การเข้าชมที่มีคุณภาพต่ำได้

อีกกลยุทธ์หนึ่งคือการกำหนดเป้าหมายคำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำ ซึ่งอาจมีการค้นหาไม่บ่อยนัก แต่ยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพสูง หากมีการพิจารณาเลือกคำค้นหาประเภทนี้อย่างรอบคอบแล้ว จะทำให้จุดประสงค์ในการค้นหาของคุณตรงกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณาและเพิ่มยอดขายได้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการขาย โดยมีคำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำในภาษาญี่ปุ่นอยู่มากมายที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของคุณได้

ด้วยความประสงค์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาบนเครื่องมือค้นหาและบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณในประเทศญี่ปุ่นนั้น คุณสามารถเลือกใช้คำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาประยุกต์ใช้กับแคมเปญโฆษณาบนเครื่องมือค้นหาเพื่อเพิ่มจำนวนคลิกที่มีคุณภาพสูง ทั้งเพิ่มโอกาสในเปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเครื่องมือค้นหามาเป็นผู้ที่มีความสนใจซื้อสินค้าที่สามารถวัดผลได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการโฆษณาบนเครื่องมือค้นหาในญี่ปุ่น

e-Book เล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น
 • ประโยชน์ของการเจาะกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้คำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำ
  ถึงแม้ว่าการใช้คำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำมักจะส่งผลให้การแสดงผลและการเข้าชมเว็บไซต์น้อยลงเนื่องจากมีการค้นหาไม่บ่อยนัก แต่การใช้คำค้นหาประเภทนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดึงดูดจำนวนคลิกที่มีคุณภาพสูงให้กับคุณได้ เมื่อศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอด้วยการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและประสิทธิภาพของคำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำ คุณจะค้นพบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มการตลาดในอนาคตและสามารถนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของแคมเปญได้ การเรียนรู้วิธีการรวบรวมคำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำให้เข้ากับกลยุทธ์การตลาดในญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คุณค้นพบโอกาสทองอย่างมากมายในธุรกิจของคุณ
 • การเปรียบเทียบระหว่างคำที่มีปริมาณการค้นหาสูงและคำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำ
  เพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของคุณให้สูงสุดด้วยการทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการเจาะกลุ่มเป้าหมายด้วยคำที่มีปริมาณการค้นหาสูงและคำที่มีปริมาณการค้นหาสูง เมื่อคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองวิธีอย่างถ่องแท้แล้ว คุณจะสามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของคุณได้
 • วิธีเจาะกลุ่มเป้าหมายด้วยการเลือกคำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำในตลาดญี่ปุ่น
  เมื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้คำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำในตลาดญี่ปุ่น ต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง เช่น การหาคำค้นหา ประสิทธิภาพของคำค้นหา ความต้องการในการค้นหา และวัตถุประสงค์ของแคมเปญ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการใช้กลยุทธ์การตลาดด้วยคำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กลยุทธ์การใช้คำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำ
  การเจาะกลุ่มเป้าหมายด้วยคำค้นหาที่มีความยาวมากกว่า 2-3 คำ เป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มโอกาสในการคลิกให้กับโฆษณาของคุณ ด้วยการจับคู่คำค้นหากับสิ่งที่ผู้ใช้งานค้นหาอยู่จะช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับโฆษณาของคุณได้ ซึ่งการวิเคราะห์คำค้นหาแต่ละคำอย่างละเอียดและตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้งานนั้นจะช่วยให้คุณสามารถใช้งานคำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น การศึกษาวิธีใช้คำที่มีปริมาณการค้นหาต่ำในการเจาะกลุ่มเป้าหมายของคุณให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนรู้วิธีใช้กลยุทธ์เหล่านี้จะทำให้คุณสามารถเพิ่มการมองเห็นให้กับเว็บไซต์ของคุณและทำให้แคมเปญของคุณประสบความสำเร็จ


หมายเหตุ: เอกสารไวท์เปเปอร์มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

Oval
Oval
ติดต่อเรา

เปิดตัวแคมเปญของคุณในญี่ปุ่นและเอเชีย-แปซิฟิกได้แล้วตอนนี้

มาลองพูดคุยกัน